Processing...
Főoldal
Üdvözöljük a myFotoRoom.com - on!
Reméljük, hogy kellemessé tehetjük itttartozkodását és szolgáltatásainkkal segítségére leszünk önnek! Regisztráció előtt kérjük olvassa el figyelmesen Felhasználási feltételeinket. A regisztrációval egyidőben Ön kijelenti, hogy egyetért és elfogadja a lent leírt feltételeket. A myFotoRoom.com fenntartja a jogot, hogy változtassa a felhasználási feltételeket, kérjük időszakosan térjen vissza az oldalra és ellenőrizze.
Üzemeltetői adatok:
A szolgáltató neve:
Elektronikus levelezési cím:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:
Telefonszám:
Adatvédelmi nyilvántartási szám:
A szerződés nyelve:
A Felhasználási Feltételek értelmében:
a Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat
A Szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a Szolgáltató nem tehető felelőssé. A feltöltő büntetőjogi feleőssége tudatában kijelenti, hogy a feltöltött tatalmakkal, képekkel szabadon rendelkezik, azzal senkinek a szerzői, vagy személyiségi jogait nem sérti. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben bármiben megsérti a felhasználási feltételeket a Szolgáltató bármikor indoklás nélkül törölheti a Felhasználó regisztációját és feltöltött tartalmakat. Tudomásul veszi, hogy sérelem esetén a feltöltött tartalom, kép törlésre kerül, és az ezzel okozott károkat meg kell térítenie, és a hatóságok előtt helyt kell állnia!
A Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a fenti Felhasználási Feltételeket!